บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณฑ์ จำกัด

ผู้ผลิตกล่องกระดาษทุกรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนของการผลิต

เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ได้มาตราฐาน ทั้งในเรื่องของความคงทน แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ทุกขนาด

รวมทั้งความสวยงามของงานพิมพ์ บนรากฐานราคาที่เหมาะสมเราได้ให้ความสำคัญและทุ่มเทกับขบวนการผลิตกล่องกระดาษในทุกๆขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย วัตถุดิบที่มีคุณภาพ บุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานมาอย่างเชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าของเราได้สินค้าที่มี มาตรฐานสูงสุดบนรากฐานของราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้เราพร้อมที่จะบริการด้านอื่นๆ การจัดจำหน่าย และจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อความต้องการ

 

 

ผลงานของเรา