กล่องไดคัท NO.3

กว้าง 4 x ยาว 5.7/8 x สูง 3.5/8  นิ้ว

ราคา 3.50 บาท