กล่องไปรษณีย์ไซส์ C 

กว้าง 7.7/8 x ยาว 11.3/4 x สูง 4.3/8  นิ้ว

ราคา 4.70 บาท