กล่องไดคัท NO.2

กว้าง 5.1/8 x ยาว 5.5/8 x สูง 2.1/2  นิ้ว

ราคา 3.3 บาท