กล่องไดคัท NO.1 

กว้าง 1.7/8 x ยาว 3.1/2 x สูง 4 นิ้ว

ราคา 2.60 บาท