กล่องไดคัทฝาเสียบ

สูง1.5/8 x ยาว9.1/2 x กว้าง 5.1/2 นิ้ว

ราคา 7 บาท