กล่องใส่แก้วคู่มีหู้หิ้ว

กว้าง 10 x ยาว 27x สูง 11 cm. 

ราคา 7 บาท